تلرانس آزاد یا تلرانس عمومی چیست؟

قبل از اینکه به بررسی معرفی تلرانس آزاد و کاربردهای آن بپردازیم بهتر است تعریف مختصری در مورد تلرانس ابعادی داشته باشیم.
برای تولید قطعات مختلف در صنعت از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. مسلما هر روش ساختی، دقت خاص خود را دارد از این رو اندازه‌های داده شده برای یک قطعه همیشه با مقدار حقیقی خود مقداری انحراف خواهد داشت. لذا شما هیچ‌گاه نمی‌توانید قطعه‌ای در صنعت با دقت مطلق تولید کنید و تنها می‌توان اندازه‌ها را به اندازه واقعی نزدیک نمود.
به عبارت دیگر هر‌گاه برای تولید یک قطعه آماده می‌شوید ابتدا باید میزان انحراف مجاز از ابعاد مندرج در نقشه را مشخص کنید. این مقدار بر اساس کارکرد قطعه و شرایط طراحی مشخص می‌شود.
تلرانس آزاد یا تلرانس عمومی چیست؟
تاثیر تلرانس ها در فرآیند تولید چگونه است؟

تلرانس‌های ابعادی و هندسی دقت تولید را مشخص می‌کنند و از طرفی بر عملکرد صحیح قطعه تاثیر گذار هستند. هر چه دقت تولید بالاتر رود، باید از روش دقیق تر و نیروی انسانی ماهرتر استفاده کرد، لذا هزینه تولید نیز افزایش می یابد.

تلرانس آزاد یا تلرانس عمومی

در بسیاری از مواقع کارشناسان طراحی تلرانس‌های ابعادی مهم را بر روی نقشه مشخص می کنند و بر روی مابقی اعداد تلرانسی اعمال نمیکنند ولی نقشه به صورت note و یا در جدول برای تولید کننده مشخص می‌کنند که مابقی تلرانس ها بر اساس ISO 2768 می باشد.
ISO 2768 یک استاندارد بین المللی برای تلرانس عمومی ماشینکاری می‌باشد. در این جدول، تلرانس آزاد به ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند.
    • ظریف (f)
    • متوسط (m)
    • خشن (c)
    • خیلی خشن (v)
موارد فوق شرایط کیفیت ماشینکاری را برای تولید یک قطعه جهت دستیابی به این تلرانس‌های ابعادی را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال اگر طول یک قطعه ۱۲۷ میلیمتر باشد و در نقشه به تلرانس آزاد بصورت ISO 2768-m اشاره شده باشد. تلرانس مجاز ابعادی برای این طول مطابق با تصویر زیر ۰.۵ میلیمتر در حد بالا و پایین خواهد بود.
شما می‌توانید استاندارد ISO 2768 را در ادامه دانلود کنید.
تلرانس آزاد یا تلرانس عمومی چیست؟