تصفیه روغن خوراکی

روغن خوراکی خام دارای ناخالصی است و با تصفیه کردن آن می توان کیفیت آن را بالا برده و قابل استفاده کرد.
برای تصفیه روغن خوراکی خام از دو روش شیمیایی و فیزیکی استفاده می‌شود.
  • فیزیکی: از بین بردن مواد زائد طی فرایند جوانه زنی و از بین بردن اسیدهای چرب آزاد در فرایند فسفر زدایی توسط بخار
  • شیمیایی: از بین بردن اسیدهای چرب آزاد توسط اسید و جداسازی توسط دستگاه گریز از مرکز

مراحل فرایند پالایش روغن خوراکی خام به ترتیب زیر می‌باشد:

جوانه زنی: با استفاده از اضافه کردن آب داغ و کنترل شرایط و رسوب دادن هیدروسول جوانه زنی انجام می‌شود.
چربی زدایی: اضافه کردن مقدار کمی اسید رقیق شده جهت رسوب مواد هیدراته
خنثی سازی: برای از بین بردن اسیدهای چرب آزاد و فسفو لیپیدهای خام از آب و اسید رقیق شده(سود) در دمای ۶۵ درجه در همزن جهت رسوب مواد هیدراته (ناخالصی‌ها و صابون) استفاده می‌شود. دو جداره بودن این دستگاه باعث می‌شود که ناخالصی‌ها به جداره دستگاه نچسبد.

سفید کردن (Bleacher) :

  • پچ (روش قدیمی) : با اضافه کردن خاک به روغن خوراکی خام و حرارت دادن آن تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد و در خلأ ، ذرات رنگی روغن روی ذرات خاک جذب شده و در نهایت ذرات خاک را از روغن با استفاده از فیلتر جدا می کنند.
  • مداوم: روش انجام فرایند مشابه روش پچ است با این تفاوت که با توجه به میزان روغن ورودی میزان خاک و حرارت تنظیم شده و پس از اتمام کار به فیلتر پرس ارسال می‌شود.

بی بو کردن (Deodorizer) :

  • پچ (روش قدیمی) : در دمای ۱۸۵ تا ۲۰۵ درجه سانتی‌گراد و زمان ۳ تا ۴ ساعت در خلا و توسط بخار، بوی روغن خوراکی گرفته می‌شود.
  • مداوم: روش کار شبیه روش پچ است با این تفاوت که درجه حرارت دستگاه حین کار پایین می‌آید و در ۱۵۰ تن در شبانه روز تولید می‌کند و روغن خوراکی کمترین اسیب را در این دستگاه متحمل می‌شود.
دستگاه اسکرابر اسیدهای چرب آزاد در بخار آب خارج شده از بی‌بو کننده را تصفیه می‌کند.
آب زدایی: آب نمک می‌تواند شفافیت روعن خوراکی را افزایش دهد و در نهایت توسط فیلتر از روغن خوراکی جدا شود.

نمونه ای از دستگاه تصفیه روغن خوراکی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

تصفیه روغن خوراکی