دانلود استاندارد ISO 1940

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

همانطور که در مطلب بالانس قطعات صنعتی توضیح داده شد یکی از مهمترین عوامل ایجاد لرزش و ارتعاش در تجهیزات دوار، نابالانسی می‌باشد.
نابالانسی روتورها باعث ایجاد سر و صدا ، اضافه بار بر قطعات، افزایش ارتعاشات، افزایش مصرف انرژی و کاهش عمر مفید قطعات می‌گردد. پیشنهاد می‌شود مطالب بالانس قطعات صنعتی را در سایت تنش را مطالعه نمایید.
جهت کاهش این لرزش و ارتعاش باید میزان جرمی که باعث نابالانسی می‌شود را به حداقل ممکن رساند. جهت انجام این کار استاندارد ISO 1940 یک استاندارد جامع و کامل برای بالانس قطعات دوار می‌باشد.
سرفصل های این استاندارد در تصویر روبرو نمایش داده شده است.

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود استاندارد ISO 1940

دانلود استاندارد ISO 1940