محاسبه وزن گرد

برای محاسبه وزن گرد فلزی و غیر فلزی می‌توانید از فرم آماده شده استفاده کنید. محاسبات آنلاین وزن به شما کمک می‌کند که محاسبات خود را کنترل کرده و از بروز اشتباهات محاسباتی در این مورد که ممکن است باعث ایجاد ضررهای زیاد شود، جلوگیری کنید.

مقدار قطر گرد (d) و طول گرد (L) را به میلیمتر (mm) و چگالی را باید بر حسب (Kg/m3) وارد کنید. اگر چگالی متریال خود را نمی‌دانید، اگر چگالی متریال خود را نمی‌دانید، از اینجا میتوانید چگالی برخی از متریال‌ها را مشاهده کنید.

محاسبه وزن گرد